מוצרים / חצאי כדור קריסטל מזלות / כוכב מרקיורי – בתולה

כוכב מרקיורי - בתולה

חצי כדור קריסטל עם כוכב מרקיורי המקושר למזל בתולה.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב נגה - מאזניים

כוכב פלוטו - עקרב

כוכב צדק - קשת

כוכב שבתאי- גדי

סגירת תפריט