מוצרים / חצאי כדור קריסטל מזלות / כוכב נפטון – דגים

כוכב נפטון - דגים

חצי כדור קריסטל עם כוכב נפטון המקושר למזל דגים.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב מאדים - טלה

כוכב נגה - שור

כוכב מרקיורי - תאומים

כוכב ירח - סרטן

סגירת תפריט