מוצרים / חצאי כדור קריסטל מזלות / כוכב אורנוס – דלי

כוכב אורנוס - דלי

חצי כדור קריסטל עם כוכב אורנוס המקושר למזל דלי.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב נפטון - דגים

כוכב מאדים - טלה

כוכב נגה - שור

כוכב מרקיורי - תאומים

סגירת תפריט