מוצרים / חצאי כדור קריסטל מזלות / כוכב מאדים – טלה

כוכב מאדים - טלה

חצי כדור קריסטל עם כוכב מאדים המקושר למזל טלה.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב נגה - שור

כוכב מרקיורי - תאומים

כוכב ירח - סרטן

כוכב שמש - אריה

סגירת תפריט