מוצרים / מטוטלות / מטוטלת אבן רוזקוורץ

מטוטלת אבן רוזקוורץ

משמשת למתן תשובות לשאלות ולאיבחון.
בזמן עבודה עם המטוטלת יש להיות נינוחים ובתנוחה נוחה.
אוחזים את החוט בין האצבעות ומקפידים על יציבות היד.
בתחילה חשוב לשאול האם היא מוכנה לענות לשאלות ואז, מה תהיה התשובה לכן ומה תהיה התשובה ללא יכולה לשמש לקבלת תשובות, לבחירה ולאיבחון.
מטוטלת מכסף עם אבן רוזקוורץ.

מטוטלות נוספים

שרשרת מטוטלת עם אבן אמטיסט

מטוטלת אבן אמטיסט

שרשרת מטוטלת עם אבן טורמלין שחור

מטוטלת אבן
טורמלין שחור

שרשרת מטוטלת עם אבן קוורץ

מטוטלת אבן קוורץ

שרשרת מטוטלת עם אבן לאפיס

מטוטלת אבן לאפיס

סגירת תפריט