מוצרים / מטוטלות / מטוטלת אבן קוורץ

מטוטלת אבן קוורץ

משמשת למתן תשובות לשאלות ולאיבחון.
בזמן עבודה עם המטוטלת יש להיות נינוחים ובתנוחה נוחה.
אוחזים את החוט בין האצבעות ומקפידים על יציבות היד.
בתחילה חשוב לשאול האם היא מוכנה לענות לשאלות ואז, מה תהיה התשובה לכן ומה תהיה התשובה ללא יכולה לשמש לקבלת תשובות, לבחירה ולאיבחון.
מטוטלת מכסף עם אבן קוורץ
שרשרת מטוטלת עם אבן קוורץ

מטוטלות נוספים

שרשרת מטוטלת עם אבן לאפיס

מטוטלת אבן לאפיס

שרשרת מטוטלת מכסף

מטוטלת כסף

שרשרת מטוטלת מזהב

מטוטלת זהב

שרשרת מטוטלת מכסף עם אבן קוורץ

מטוטלת אבן קוורץ

סגירת תפריט