מוצרים / חצאי כדור קריסטל מזלות / כוכב מרקיורי – תאומים

כוכב מרקיורי - תאומים

חצי כדור קריסטל עם כוכב מרקיורי המקושר למזל תאומים.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב ירח - סרטן

כוכב שמש - אריה

כוכב מרקיורי - סתולה

כוכב נגה - מאזניים

סגירת תפריט