כוכב נגה - שור

חצי כדור קריסטל עם כוכב נגה המקושר למזל שור.

חצאי כדורי קריסטל מזלות נוספים

כוכב מרקיורי - תאומים

כוכב ירח - סרטן

כוכב שמש - אריה

כוכב מרקיורי - סתולה

סגירת תפריט